Imatran A-Kilta ry

Päihteetön päiväkeskus Mansikkalassa

Selvästi parempi

A-kiltatoiminta on päihteetöntä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja monimuotoisesti toteutettavaa vertaistukitoimintaa päihdeongelmaisille ja päihdetoipujille sekä heidän läheisilleen.
A-killat ovat yhteiseltä arvopohjalta toimivia itsenäisiä yhdistyksiä.

A-kiltatoiminta

A-killat toimivat monella tavalla, mutta kaikkien A-kiltojen yhteinen tehtävä on tarjota päihdetoipumisen vertaistukea. A-kiltojen vertaistuki on toiminnallista, yhdessä tekemistä ja kokemista. Yksittäiset A-killat toimivat itsenäisinä yhdistyksinä.

A-killat päättävät toiminnoistaan itsenäisesti ja niillä on erilaisia toiminnallisia painotuksia. Joissakin A-killoissa toimitaan vertaistukiryhmissä, joissakin A-killoissa painottuu yhdessä tekeminen ja harrastaminen.

Paikallisen yhdistystoiminnan lisäksi A-kiltatoiminta on myös alueellista. Alueellinen toiminta koostuu A-kiltojen vapaaehtoisuuteen perustuvasta yhteistoiminnasta sekä A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyöstä. Toiminnalla tuetaan uusien A-kiltojen perustamista ja vahvistetaan olemassa olevaa toipumista edistävää A-kiltatoimintaa.

IMATRAN A-KILTA RY ON A-KILTOJEN LIITON JÄSEN